Pravidla facebookových soutěží

(dále jako „Pravidla“)

Všechny soutěže se řídí obecnými pravidly Facebooku pro soutěže a následujícími pravidly:

Na našich facebookových stránkách https://www.facebook.com/Alupolasek pořádáme pro své fanoušky soutěže.

Všechny soutěže se řídí obecnými pravidly Facebooku pro soutěže a následujícími pravidly:

1. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky, je fanouškem stránky ALUPOLASEK, líbí se mu soutěžní příspěvek a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku nebo označí někoho, komu by se produkt mohl líbit.

2. Pořadatelem soutěže je NINOSystems CZ s.r.o. se sídlem Farského 1121/9, Praha 7, Holešovice 17000, IČ:07628617, DIČ:CZ07628617 – zapsaná pod spisovou značkou 304350 C, u Městského soudu v Praze, www.alupolasek.cz (dále jako „pořadatel“).Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: polasek@alupolasek.cz tel. +420 728 651 310

3. Soutěž není žádným způsobem provozována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže.

4. Soutěží se může účastnit každá osoba starší 18 let s platným Facebookovým profilem a s trvalým bydlištěm v České republice na Slovensku.

5. Soutěž probíhá v období uvedeném v textu každého soutěžního oznámení.

6. Organizátor má právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit podmínky soutěže a ukončit nebo prodloužit její trvání bez udání důvodu.

7. Vítězové každé soutěže jsou oznámeni vždy do 2 pracovních dnů od ukončení soutěže v komentářích pod soutěžním příspěvkem a zároveň jsou kontaktování pomocí soukromých zpráv.

8. Vítěze jednotlivých soutěží určuje organizátor na základě splnění všech soutěžních podmínek dané soutěže.

9. Pro získání produktu, o který účastníci soutěží je nutné zaslat do soukromých zpráv (jméno, příjmení, doručovací adresu, email a telefon) k osobě výherce.

10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností o výherci dle vlastního uvážení.

11. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

12. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, doručovací adresa, email a telefon) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

13. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěží na adrese: https://www.alupolasek.cz/pravidla-fb-soutez.


Tato pravidla jsou platná k 01.11.2022