— Reference

Představujeme Vám zlomek vybraných ukázek naší práce, které průběžně doplňujeme.

Prohlédněte si námi realizované zimní zahrady, hliníkové pergoly a hliníkové přístřešky a nechte se inspirovat našimi krásnými realizacemi.

Na veškeré zakázkové výrobky – pergoly, zimní zahrady i přístřešky, díky vysoké kvalitě našich výrobků, poskytujeme 7 letou záruku, která se vztahuje na hliníkové konstrukce, obvodové výplně, zastřešení a vzájemnou těsnost jednotlivých komponentů. 
Platnost záruky nabývá účinnosti dnem převzetí – bezprostředně po montáži na základě podepsání předávacího protokolu